דירה במגדל בתל אביב

שנת איכלוס

2008

שטח בניה

170 מ"ר 

צילום

דמיטרי ספקטור